Universet sender os hele tiden kærlighed. Det er altså ikke, fordi hjælpen ikke kommer. Det er snarere, fordi vi ikke forstår hjælpen! Universet dømmer ikke. Vi har vores egen frie vilje. Universet ved, at vi først kan bevæge os, når vi er parate til det. Helt som den omfavnende forælder. Derfor har jeg lyst til at dele nogle eksempler fra min praksis i denne uge med dig.
Første eksempel er et parforhold, hvor skaberkraften bruges til at gentage mønstre fra barndommen. Mønstre, der får det til at føles, som om kærligheden ikke er til stede. De mønstre, vi sætter i kraft, kommer, når vi ikke længere er i kontakt med, hvem vi virkelig er.Det sker, når vi gør os selv eller andre forkerte og sætter en “mur” op.

Så står vi med et parforhold med mure over for hinanden. Set ud fra universet sprog, har de mure, vi har bygget op, ikke noget med den anden i parforholdet at gøre. Det handler aldrig om den anden person! Det handler om os selv.Vi har derfor netop mulighed for at hjælpe hinanden fri ved at forstå, hvordan vores mønstre rent faktisk hjælper os til at vise “den værste side” af os selv. “Den værste side” i et menneske er den, der har allermest brug for kærlighed. Det er dér, du har allermest brug for at få at vide, at du er værdig til kærlighed og samhørighed. Med lige præcis de følelser, du har nu.

Først da bliver mønstrene forvandlet, og vi er igen forbundne både til os selv og hinanden.
__

Et andet eksempel er en person, som har let ved at blive stresset og panisk. Og selv om personen godt ved, hvad der gør hende glad, er det ikke naturligt for hende at gøre det. Det er konstant noget andet, hun gør. Så livet føles som en splittelse. Det føles svært og som hårdt arbejde.

Under samtalen finder vi frem til, at universet på den måde viser hende hendes egen overbevisning om manglende værd. Hun er ikke værdig til at gøre de ting, der gør hende glad. Det handler for hende om at få fat i de grundlæggende følelser af skyld og angst for at miste.

Angsten for at miste gør, at hun handler lagt mere, end hun har ressourcer til og ud fra panik. Det giver stress. Så universet ville hende noget godt. Det ville nemlig vise hende, at dét, hun gør, ikke længere er hensigtsmæssigt. Hun ville ikke ad den vej kunne lykkes.

___

Universets sprog er altså både vores ydre og vores indre verden. Vores indre verden består af vores tanker, følelser, krop og intuition. Eller sagt med andre ord: krop, sind og spiritualitet.
Vores ydre verden viser resultaterne af vores indre verden. Det er universets metode til at fortælle os, hvad der foregår. Om det er rart eller ikke rart.

Hvis det er rart, så forsæt med det, du gør.

Hvis det ikke er rart, så stop. Juster. Blive kreativ og prøv noget andet. Om det er let? Nej, for her har vi virkelig brug for at blive mødt med en moderjordenergi! Og den er vi sjældent sikre på, at vi er værdige til. Derfor fortsætter vi med vores knap så hensigtsmæssige mønstre ..

Du er født til værdighed. Alt andet er usande overbevisninger. Kan du ikke mærke det, så blot vid, at alt er ok! Universet guider os, du vil vide hvad som er det rigtige for dig og hvornår.